Wendbaar Werken – Lust4Life
Wendbaar
Werken
Van Macht Naar Aanzien

Wendbaar Werken

Organisaties staan voor de uitdaging beter en sneller in te spelen op de dynamiek van hun omgeving, technologische ontwikkelingen en de trends in de samenleving. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Gartner ‘institutional agility’ heeft aangemerkt als één van de belangrijkste noodzakelijke ontwikkelingen in de publieke sector in de komende jaren. Om wendbaar te organiseren en werken te worden moet geïnvesteerd worden in het vermogen om de koers snel en effectief te veranderen. Dit vraagt om andere vormen van leiderschap in de organisatie, samenwerken op basis van gelijkwaardigheid en nieuwe manieren om de kracht van alle professionals optimaal te benutten.

In de praktijk

Wendbaar Werken is een in de praktijk bewezen concept om hieraan invulling te geven. Benieuwd naar wat dit voor uw organisatie kan betekenen? We vertellen u graag over inspirerende voorbeelden van de manier waarop wij samen met diverse publieke organisaties concreet invulling geven hieraan. Deze ervaringen uit de praktijk zorgen voor een versnelling voor organisaties die dit willen introduceren. Tegelijk is de transitie naar Wendbaar Werken altijd maatwerk. De wijze en het tempo waarop is afhankelijk van bijvoorbeeld de cultuur en veranderkracht van de organisatie en de context waarin deze zich bevindt. 

Van macht naar aanzien

Hoe werken we aan publieke organisaties die hun publieke waarde duurzaam realiseren? De verhalen van een (te) logge en inflexibele overheidsbureaucratie stapelen zich op. Wij zeggen: tijd voor een ander verhaal! Dit vraagt niet alleen om een nieuwe bestuurscultuur maar ook om een nieuw besturingsmodel. Het één zet de beweging in voor het ander.  Wij bundelden onze liefde voor, visie op en onze ervaring in de publieke sector. Dit leidde tot de lancering van een reeks artikelen. Met als leidende vraag: hoe brengen we de (hiërarchische) macht terug en laten we publieke organisaties in aanzien groeien? Lees de artikelen hier.

Lees meer over Wendbaar Werken

Artikelen

Klantcasuïstiek

In de praktijk

Wie wij zijn

Over ons

lust4life-logo
Ruud van Rheenen

"Wendbaarheid gaat over het vermogen van een organisatie zich voortdurend aan te passen aan nieuwe omstandigheden, bewegingsvrijheid te creëren en talenten van professionals te laten stromen."

Laat je inspireren

Agenda en nieuws