Artikelen

Van macht naar aanzien: wendbaar werken in publieke organisaties (1/3)

Het rapport 'Klem tussen balie en beleid' van de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisatie (TCU)[1] zette ons aan het denken. Er werden zeven oorzaken gevonden voor het verlies van de menselijke maat in de dienstverlening van de overheid aan haar burgers. Hierbij opperde…
Lees meer

Van macht naar aanzien: wendbaar werken in publieke organisaties (2/3)

In het eerste deel uit deze reeks gingen we in op diverse rapporten waarin kritisch is geschreven over een overheid die faalt in het vervullen van haar maatschappelijk functie[1]. Niet alleen wordt er op verschillende vraagstukken een onvermogen geconstateerd om…
Lees meer

Van macht naar aanzien: wendbaar werken in publieke organisaties (3/3)

In het eerste deel uit deze reeks gingen we in op diverse rapporten waarin kritisch is geschreven over een overheid die faalt in het vervullen van haar maatschappelijk functie[1]. Niet alleen wordt er op verschillende vraagstukken een onvermogen geconstateerd om…
Lees meer

9. Wendbaar werken in publieke organisaties: ambitiegericht werken

Publieke organisaties staan in steeds grotere mate voor de uitdaging wendbaar in te spelen op de veranderingen in het werk, technologische ontwikkelingen en trends in de samenleving. Om toegevoegde waarde te blijven leveren, moeten overheden investeren in het vermogen om…
Lees meer

8. Wendbaar werken in publieke organisaties: werken in rollen

Publieke organisaties staan in steeds grotere mate voor de uitdaging wendbaar in te spelen op de veranderingen in het werk, technologische ontwikkelingen en trends in de samenleving. Om toegevoegde waarde te blijven leveren, moeten overheden investeren in het vermogen om…
Lees meer

7. Wendbaar werken in publieke organisaties: praktijkervaringen met opdrachtgericht werken

Publieke organisaties staan in steeds grotere mate voor de uitdaging wendbaar in te spelen op de veranderingen in het werk, technologische ontwikkelingen en trends in de samenleving. Om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren, moeten overheden investeren in het vermogen…
Lees meer

6. Wendbaar werken in publieke organisaties: opdrachtgericht werken

Publieke organisaties staan in steeds grotere mate voor de uitdaging wendbaar in te spelen op de veranderingen in het werk, technologische ontwikkelingen en trends in de samenleving. Om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren, moeten overheden investeren in het vermogen…
Lees meer

5. Wendbaar werken in publieke organisaties: het sturen op verschillende snelheden

Publieke organisaties staan in steeds grotere mate voor de uitdaging wendbaar in te spelen op de veranderingen in het werk, technologische ontwikkelingen en trends in de samenleving. Om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren, moeten overheden investeren in het vermogen…
Lees meer

4. Wendbaar werken in publieke organisaties: praktijklessen opgavengericht werken

Publieke organisaties staan in steeds grotere mate voor de uitdaging wendbaar in te spelen op de veranderingen in het werk en de wetgeving, technologische ontwikkelingen en trends in de samenleving. Om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren, moeten overheden investeren…
Lees meer

3. Wendbaar werken in publieke organisaties: aan de slag met nieuwe paradigma’s

Publieke organisaties staan in steeds grotere mate voor de uitdaging wendbaar in te spelen op de veranderingen in het werk, technologische ontwikkelingen en trends in de samenleving. Om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren, moeten overheden investeren in het vermogen…
Lees meer

2. Wendbaar werken in publieke organisaties: trends in de samenleving

Publieke organisaties staan in steeds grotere mate voor de uitdaging in te spelen op trends in de samenleving, die onherroepelijk leiden tot veranderingen in het werk. Technologische ontwikkelingen gaan zo snel dat het van organisaties veel vraagt om deze toe…
Lees meer

1. Wendbaar werken in publieke organisaties: wenkend perspectief uit gemeente Slotjebroek

Publieke organisaties staan in steeds grotere mate voor de uitdaging wendbaar in te spelen op de veranderingen in het werk, technologische ontwikkelingen en trends in de samenleving. Om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren, moeten overheden investeren in het vermogen…
Lees meer

Reeks ‘Wendbaar werken in publieke organisaties’ van start

In het momentum van de gemeenteraadsverkiezingen 2018, lanceren wij (Ruud van Rheenen en Ralph Hanekamp) een reeks artikelen over wendbaar werken in publieke organisaties. Met het vormen van nieuwe coalities en het formuleren van bestuurlijke ambities voor de boeg, is het…
Lees meer