Waar kun je ons ontmoeten?

19 mei: Congres 'de wendbare organisatie'. Agile besturingsmodellen in de publieke sector.

Binnenkort volgen meer data.

 

Laatste ontmoetingen:

1 november: Spreker op het congres vernieuwde arbeidsrelatie van CAPRA advocaten

4 oktober: Spreker op kennisfestival Koers van Hiermstra & De Vries

13 september: Spreker op het grootste kennisfestival van NL

Opgavengericht werken, zelforganiserende teams en ambitiegericht werken zijn voorbeelden van nieuwe manieren om invulling te geven aan Wendbaar Werken. Maar hoe werkt dat in de praktijk? In de presentatie gaf Ruud van Rheenen, specialist op het gebied van Wendbaar Werken, inzicht in de manier waarop diverse organisaties concreet invulling geven aan deze uitdaging.

4 september: Kennissessie Wendbaar Werken in samenwerking met Hiemstra & De Vries

1 februari: Bijeenkomst 100.000+ gemeenten: lessen in opgavengestuurd werken

 

 

Terugblik

30 oktober - Congres HRM en Innovatie
5 oktober - Interprovinciaal Overleg
28 september - HR-digital congres
27 september - Het grootste kennisfestival van Noord Nederland
8 juni - Kennissessie Wendbaar Werken
18 mei - VNG-congres
12 april - Kennissessie Wendbaar Werken
29 november - Duurzame inzetbaarheid
24 oktober - Goeroe-avond - Noorderlink
13 oktober - HR-festival - A&O fonds

Inspiratiesessies

De adviseurs van Wendbaar Werken organiseren een groot pallet aan workshops, trainingen en lezingen voor organisaties. Een aantal thema’s dat aan de orde kan komen is Wendbaar Werken, zelforganisatie, strategisch HRM, meervoudig waarnemen & handelen, opgaven- en opdrachtgericht werken en persoonlijk leiderschap.

Even sparren? 

Wij gaan graag met u in gesprek om gezamenlijk vorm te geven aan een samenwerking die aansluit op uw behoefte. Uiteraard kunnen wij onze eerdere ervaringen in trajecten inbrengen zodat u een beeld krijgt van de vele mogelijkheden om uw doel te bereiken. Wij brengen met zorg uw vraagstelling in beeld om maatwerk te kunnen leveren.