Waar kun je ons ontmoeten?

26 oktober: sessie 'kernmomenten in de samenwerking': het doorbreken van team- en organisatiepatronen in verandertrajecten.

9 november: sessie 'verwaarloosde organisaties': het herkennen van verwaarlozing en handvatten voor een hersteltraject.

16 november: sessie 'destructief leiderschap': de negatieve impact van voorbeeldgedrag van leiders in verandertrajecten en wat daaraan te doen.

7 december: sessie 'de kracht van organisatieverhalen': het inzetten van organisatieverhalen voor een doorbraak in verandertrajecten. 

Laatste ontmoetingen:

13 september: Spreker op het grootste kennisfestival van NL

Opgavengericht werken, zelforganiserende teams en ambitiegericht werken zijn voorbeelden van nieuwe manieren om invulling te geven aan Wendbaar Werken. Maar hoe werkt dat in de praktijk? In de presentatie gaf Ruud van Rheenen, specialist op het gebied van Wendbaar Werken, inzicht in de manier waarop diverse organisaties concreet invulling geven aan deze uitdaging.

14 t/m 16 juni: Spreker op het European Storytelling Festival: Storytelling for change.

19 mei: Congres 'de wendbare organisatie': Agile besturingsmodellen in de publieke sector.

1 februari: Bijeenkomst 100.000+ gemeenten: lessen in opgavengestuurd werken

1 november: Spreker op het congres vernieuwde arbeidsrelatie van CAPRA advocaten

Terugblik

30 oktober - Congres HRM en Innovatie
3 oktober: Spreker op kennisfestival Koers van Hiermstra & De Vries
28 september - HR-digital congres
27 september - Het grootste kennisfestival van Noord Nederland
8 en 12 juni - Kennissessie Wendbaar Werken
18 mei - VNG-congres
29 november - Duurzame inzetbaarheid
24 oktober - Goeroe-avond - Noorderlink
13 oktober - HR-festival - A&O fonds

Inspiratiesessies

De adviseurs van Wendbaar Werken organiseren een groot pallet aan workshops, trainingen en lezingen voor organisaties. Een aantal thema’s dat aan de orde kan komen is de acht principes van Wendbaar Werken, kernmomenten en gelijkwaardigheid in de samenwerking, leiderschap en het doorbreken van gedragspatronen, ambitiegericht werken en de kracht van organisatieverhalen in verandertrajecten.

Even sparren? 

Wij gaan graag met u in gesprek om gezamenlijk vorm te geven aan een samenwerking die aansluit op uw behoefte. Uiteraard kunnen wij onze eerdere ervaringen in trajecten inbrengen zodat u een beeld krijgt van de vele mogelijkheden om uw doel te bereiken. Wij brengen met zorg uw vraagstelling in beeld om maatwerk te kunnen leveren.