Over ons

We begeleiden organisaties bij transities naar wendbaar organiseren en werken. We zijn gespecialiseerd in het begeleiden van veranderingsprocessen, het vormgeven en realiseren van innovaties op het gebied van wendbaar werken, opgaven- en opdrachtgericht werken, ambitiemanagement en diverse coaching-, leer- en ontwikkeltrajecten. Daarnaast verzorgen we diverse workshops, trainingen en lezingen. De kracht van onze adviseurs is dat zij in staat zijn om in meerdere lagen waar te nemen en het verband tussen de op elkaar ingrijpende veranderingsprocessen te overzien. Wij komen niet in organisaties om ‘onze beeld van de werkelijkheid' te verkopen, maar werken integer en zijn specialisten in verandertrajecten. En zonder wrijving geen glans. Onze werkwijze verbindt en confronteert waar dat nodig is, waarbij het uiteindelijke doel uiteraard centraal blijft staan. We stellen ons kernteam hieronder aan u voor. Daarnaast werken wij met een groot netwerk van professionals.

Ruud van Rheenen

Ruud is bedenker van het gedachtengoed en oprichter van het Wendbaar Werken-netwerk. Zijn passie is opdrachtgevers te begeleiden met het vormgeven en realiseren van wendbare organisaties en moderne werkrelaties. Hij is in de rollen van directieadviseur, trainer/coach en programmamanager actief op diverse ontwikkel- en verandertrajecten. Denk daarbij aan innovatieve manieren van organiseren en reorganiseren, opgaven- en opdrachtgericht werken, veranderen van organisatie- en gedragspatronen en leiderschapstrajecten. De laatste jaren is hij door zijn aansprekende en verrassende praktijkvoorbeelden op deze gebieden ook een graag geziene spreker op congressen en inspiratiedagen van organisaties.

Joëlle Smout

Joëlle is directeur van organisatie-adviesbureau Tempesta Consulting. Ze ondersteunt diverse publieke organisaties bij opgaven die betrekking hebben op klantgericht of burgergericht werken. In haar werk staat het perspectief van de klant/burger centraal. Ze presenteert de casus graag vanuit zo veel mogelijk verschillende perspectieven. Doordat ze in staat is om open te luisteren, mensen aanspreekt op verantwoordelijkheden, scherp analyseert en recht doet aan alle belangen die op tafel liggen, verbindt ze betrokken partijen aan de opgave en organiseert ze enthousiasme voor verandering.

Niels Groen

Niels is management consultant en partner van internationaal adviesbureau BlinkLane Consulting, dat vele organisaties in zowel de publieke als private sector begeleidt in o.a. transformaties in besturingsmodellen. In 2015 promoveerde Groen aan de Universiteit van Maastricht op grootschalige escalatie van publieke IT-projecten, met zijn boek ‘The Never-ending Project’ (in Nederland ook verschenen als ‘De Bodemloze Put’). Hij heeft jarenlange ervaring als adviseur, coach en trainer voor overheidsorganisaties en multinationals.

Pol van Tuijl

Pol geniet van het leven en wenst dat iedereen toe! Natuurlijk is dat soms ingewikkeld en zijn er omstandigheden waarin dat genieten ver weg van je staat. Daar waar dat een gevolg is van de wijze waarop wij onze samenleving inrichten, vindt hij zijn werk. Hij heeft veel ervaring opgedaan binnen de publieke sector. Altijd in de verbinding tussen inhoud (maatschappelijke vraagstukken) en realisatie. Gewoon zorgen dat het ook werkelijk verbetert. Dat betekent in de dagelijkse praktijk het schakelen tussen strategie en uitvoering. Daar voelt hij zich op zijn best. Hij probeert met veel energie, humor, analytisch denken, scherpte en veel inspiratie, mensen en daarmee organisaties naar een hoger plan te tillen. Samen met anderen werken aan doordachte, mensgerichte oplossingen.

Peter Jos de Jong

Peter Jos is vooral een creatieve beelddenker & EssentieSchetser. Hij visualiseert taaie vraagstukken, maakt de essentie snel helder en brengt oplossingen in stroomversnelling.

Ralph Hanekamp

De overheid is er voor de burger. Juist in deze tijden, waarin maatschappelijke opgaven steeds integraler zijn, hebben we behoefte aan een maximaal presterende overheid. Een overheid die er in slaagt om de problemen in de maatschappij centraal te stellen en daar concrete resultaten in weet te realiseren. Ralph is ervan overtuigd dat de overheid betere resultaten kan bereiken als ze zich daar goed op organiseert. Daar zet hij zich graag voor in! Ralph is pas tevreden als hij merkt dat zijn opdrachtgevers geholpen zijn. Typerend voor zijn adviesstijl is dat hij met zijn gedrevenheid anderen kan inspireren en verbinden en met positieve energie mensen kan motiveren. Hij wil graag het beste uit mensen en organisaties halen en voelt zich snel betrokken bij mensen met wie hij samenwerkt.

Dirk Goossens

Dirk heeft een rijke achtergrond in employability en IT. Hij speelde een sleutelrol in de ontwikkeling van JobXS en 'careerportal', die wordt beschouwd als een 'best practice' op het gebied van employability. Zijn passie is het bouwen van tools die gebruikt worden om organisaties en professionals te ondersteunen bij hun ambities. Hij staat bekend om zijn creatieve gebruik van de Nederlandse taal en zet zich in dit Wendbaar Werken-netwerk in voor het faciliteren van een optimale match tussen professionals en opdrachten. 

Gerdin Boelens

Gerdin is sinds 2010 als advocaat verbonden aan Capra Advocaten, vestiging Zwolle. Hij is gespecialiseerd in arbeidsverhoudingen in het publieke domein. Gerdin heeft bijzondere aandacht voor werkgevers in de sectoren overheid, zorg en onderwijs. Hij heeft de specialisatieopleiding arbeidsrecht aan de Grotius Academie cum laude afgerond. De arbeidsrechtelijke kanten van wendbaar werken, opgavengericht werken en zelforganisatie hebben in het bijzonder zijn aandacht. Zijn praktijk bestaat dan ook vooral uit werkgevers in het publieke domein. Het gaat dan vaak om adviseren, onderhandelen en procederen, maar het liefst verzorgt Gerdin cursussen en bijeenkomsten over arbeidsrechtelijke onderwerpen. Voor meer informatie en contactgegevens: https://www.capra.nl/2_236_Gerdin-Boelens.aspx.

Otto ten Dam

Otto is als ondernemer en senior consultant al ruim 30 jaar bezig met het helpen oplossen van bedrijfskundige vraagstukken bij de overheid, maar zeker ook in het bedrijfsleven. De elementen van Portfoliomanagement helpen hem om strategie aan executie te verbinden waarbij de mens in de verandering centraal staat. Hij heeft Economie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Het aanbrengen van focus door alleen dat te doen wat echt waarde oplevert, werken aan collectief gedragen doelen, gemeenschappelijke belangen creëren en zorgen voor voorspelbaarheid zijn de elementen waar hij energie van krijgt.

Word jij onze nieuwe partner?

Stuur een e-mail naar Ruud van Rheenen: ruud@wendbaarwerken.org of neem contact op: 06-15405075 !

Word jij onze nieuwe partner?

Stuur een e-mail naar Ruud van Rheenen: ruud@wendbaarwerken.org of neem contact op: 06-15405075 !

Word jij onze nieuwe partner?

Stuur een e-mail naar Ruud van Rheenen: ruud@wendbaarwerken.org of neem contact op: 06-15405075 !

 

Contact

Wij gaan graag met u in gesprek om uw vraagstelling en wensen te bespreken en onze visie en werkwijze toe te lichten. En gezamenlijk vorm te geven aan een samenwerking die aansluit op uw behoefte. Uiteraard kunnen wij onze eerdere ervaringen in trajecten inbrengen zodat u een beeld krijgt van de vele mogelijkheden om uw doel te bereiken. Wij brengen met zorg uw vraagstelling in beeld om maatwerk te kunnen leveren.