Wendbaar Werken – Lust4Life
“Een wendbare organisatie heeft geen reorganisaties meer nodig.”
– Ruud van Rheenen

De acht principes van

Wendbaar Werken

De kern van Wendbaar Werken bestaat uit acht principes: opgavengericht werken, sturen op verschillende snelheden, opdrachtgericht werken, werken in rollen, persoonlijk leiderschap, werken met sterke teams, sturen op toegevoegde waarde en bedrijfsvoering maakt mogelijk. Deze principes kunnen binnen iedere organisatie geïntroduceerd worden op een wijze die passend is bij de context en gestelde doelen.

Aan de slag met Wendbaar Werken

Laat je inspireren

De kracht van de adviseurs van Wendbaar Werken is dat zij in staat zijn om in meerdere lagen waar te nemen en het verband tussen de op elkaar ingrijpende veranderingsprocessen te overzien. Zij komen niet in organisaties om ‘hun beeld van de werkelijkheid' te verkopen, maar werken integer en zijn specialisten in verandertrajecten. En zonder wrijving geen glans.

Inspiratiesessies en Workshops

De adviseurs van Wendbaar Werken organiseren een groot pallet aan workshops, trainingen en lezingen voor organisaties. Een aantal thema’s dat aan de orde kan komen is de acht principes van Wendbaar Werken, kernmomenten en gelijkwaardigheid in de samenwerking, leiderschap en het doorbreken van gedragspatronen, ambitiegericht werken en de kracht van organisatieverhalen in verandertrajecten.